LLOBET & PONS

BIOGRAPHY

CONTACT

NEWS

projects in public space

object and sculpture

drawings

sculpture and installation

Kino no nai hahen
 

Kino no nai hahen
Diverse materials
9,5x366x46 cm
2009
Installation view at Studio Kura Gallery, Fukuoka 
Kino no nai hahen

Kino no nai hahen Kino no nai hahen
Kino no nai hahen Kino no nai hahen
   
Kino no nai hahen Kino no nai hahen
   
Kino no nai hahen Kino no nai hahen
   
Kino no nai hahen Kino no nai hahen